U bent hier

Hart

Het hart
is op zoveel
plaatsen gebroken
dat ik niets meer
te geven heb
Het hart is
versteend
en kan zelfs niet
meer huilen
Slechts tranen, uitsluitend
tranen kunnen het ijs
doen smelten
Want tranen geven water
aan bloemen
van geluk.

© lucie polders, 2018