U bent hier

Besluit

Beslissing

Wees een vrij,
krachtige,
blijmoedig
scheppend mens,
door te leren met je angsten,
je leed en je zonden om te gaan.

Angst en verdriet willen gepeild worden
en uitwerken,
zonde wil begrepen zijn,
zodat je innerlijk gaat opbrengen
wat hun leemte vullen zal.

Soms zul je behoefte hebben
je tranen de vrije loop te laten,
maar als je daarna tot in je hart verkwikt,
weer glimlachend het leven bekijkt
– begrijp je dan wel,
dat het toch niet de tranen waren
die je zo goed hebben gedaan,
maar een wijde stilte achter die tranen,
diep in je ziel?

Het wolkje is uitgeregend
– maar de hemel is altijd blauw.

Wie veel heeft moeten verduren
door miskenning,
vervolging,
laster of
verraad,
door ingrijpend verlies,
die onafgebroken
heeft moeten kampen
met zijn tekortkomingen,
kent de stilte waarvan Der Mouw zegt:
“Geen stilte is zo diep als die volgt op tranen,
En weggevlucht voor lach, komt dichterbij”
De schuwe wijsheid der vredige Brahmanen.

De wijsheid die is
als Licht en
licht is,
De wijsheid die het lijden kent
dat een bres geslagen heeft
in je behoudzucht,
De wijsheid
die weet hoe smart
je hart verbrijzeld heeft,
Zodat het je soms te moede is
als was je zelf gestorven.

In je liefde
heb je de dood meebeleefd.
De koude sfeer van het verraad
heeft iets in je onberoerd gelaten
dat je nu gaat herkennen.

De glimlach van het goede leven
is je gebleven en
deze lichtende glimlach
zal je tot een troost en een kracht zijn.

Lange tijd was de duisternis om je,
maar die gaat altijd voorbij.

En het wordt licht,
een Licht dat je nooit geheel meer verlaat.

Het licht dat geboren is
en niet kan worden uitgeblust,
niet in de dag en
niet in de nacht.

Angst,
onwetendheid en
smart kunnen er niet in doordringen,
hun macht is tijdelijk.

Het is de verzoening
tussen de vreugde Gods en
het leed van de mensen.

Het kondigt de Nieuwe Mens aan,
die in je geboren gaat worden.

Richt je dan op,
Mens,
in je nieuwe geloof.

Het geloof in je Zelf,
en weet voor altijd
dat je in goddelijke bron
je eigen oorsprong
vindt.

© Vishnu, 2024