U bent hier

Zonet

door tijd getransformeerd tot vriendeling / rimpel je achteloos bij me
vandaan / verbasterd tot een helder schitterding / omcirkelend in
orbitale baan

gesublimeerd van zijn naar flonkering / eeuwig vergezicht - zal nooit
meer vergaan / zijn wij nog één? ben jij mijn tweedeling? / leven wij
samen ontbonden in bestaan?

nachtlicht nadert - jouw komst is mijn verzet / we laven - we lusten
hebben geen ontzag / we lachen - drinken - maken samen pret

dan gloort ochtend morgen in mijn bed / ik droom je - verloom je
zeg je goeiedag / draai me nog eens om - ik kuste je zonet

voor janny († 2016)

© <auteur geanonimiseerd>, 2024