U bent hier

Niet meer

Wat bedoelde je met
niet meer?
Toch niet
nooit?
Ik denk dat ik je verkeerd begrijp,
of je niet geloof.

Niet meer
betekent toch niet
dat het voorbij is?
Want dat kan niet.
Wij zouden
voor altijd
samen staan.

En wat bedoelen ze met voorbij,
en dat ze je hebben gekend?
Wat bedoelen ze nou met
niet meer,
dat jij er niet meer bent?

© Nanóuk Kira, 2018