U bent hier

Bloemen

Waar de brand (de dood) de weg heeft gebaand
groeien nu vreemdsoortige bloemen

Ze kondigen niets aan: geen herstel
geen verrijzenis
geen redding

Ze stammen uit tijden die
voortijdig
voorlevendig
vooroorlogs zijn

Ze vertellen geen verhaal
niets keert hun terug
ze zijn er ter verschijning
woordenloos
tekenloos
voor zichzelf

Hun zaaddozen zijn leeg
Ze kijken niet vooruit
Achter hen gaapt de leegte

Ze bestaan, stervende
Hun sterven is niet in tijd verrekend
Hun heden past sluitend in hun verleden
in hun toekomst

Ze zagen de zon
Ze keken God in het gezicht
Ze sloegen hun ogen niet neer

Ze wisten hun verdwijnen als belofte

Toch bloeiden ze
hardnekkig
grimmig

Ze leefden
voor eenmaal
en nooit meer
dapperst

© <auteur geanonimiseerd>, 2022