U bent hier

Ineen

hier ben ik daar
overal waar ik was ben ik
hem ben ik haar
iedereen die ik ken ben ik

elke plek, elke gebeurtenis
alle mensen die ik mis

nu ben ik toen
alle tijd die ik had ben ik
denken ben ik doen
alles wat ik vergeet ben ik

elk gevoel, elke gedachte
alle grappen waarom ik lachte

wil ben ik dank
het water dat kolkt ben ik
stil ben ik klank
mijn moeders stem ben ik

elke echo, elk nog
alle dromen waarin ik toch

geboren ben ik dood
de heimwee die blijft ben ik
klein ben ik groot
alle jaren ineen ben ik

elk even, elk lang
alle moedervlekken op mijn zoons wang

verbonden ben ik kwijt
het zoeken van de taal ben ik
fictie ben ik feit
overal waar ik versta ben ik

elke band, elke zin
alle eindes in het begin

© Tamara de Rijk, 2020