U bent hier

Eigen taal

Jij hebt je eigen taal
Duidelijk en ook gevat
Een vat vol geluid,
humor - perfect getimed,
intonatie en vol
volume, voor een hele zaal

Jij hebt je eigen taal
Geen blad voor de mond
Mondig in jouw uitleg
uit letterkoekjesalfabet
Gebeten door onomatopee
Koekoek! En hoe zingt de nachtegaal?

Liedjes, een groot arsenaal
Want jouw klanken
die wij niet begrijpen, klinken
als muziek in de oren
Melodieën als verhaal

Jij hebt je eigen taal
Boeken verslind je letterlijk
Wat een figuur sla je dan
bij jouw eerste échte woordje:
mama (haar hart smelt helemaal)

© Sarah Buiteneynt, 2021