U bent hier

Stilte

‘Luister’, onderbrak ik, haar relaas ging verloren.
We stonden samen stil in de ochtendgloren.
‘Ik hoor niets, alleen maar stilte om mij heen.’
‘Dat is juist wat ik je wilde laten horen.’

© <auteur geanonimiseerd>, 2021