U bent hier

Schoenen die gaan

Je bent onthand
Als voeten opgeven
En voortgang in het leven
Is gestrand.

Je bent ontaard
Als grond verdwijnt,
Houvast ondermijnt
En kwaad zich openbaart.

Gedane convenanten
Hebben geen waarde.
Als strijdige handen
Dit niet aanvaarden

Elke slotsom Is dan schijn
Als afspraken voor hoogste in lijn
Zonder waarde blijken te zijn.

Hij, laag bij de grond
Sluit dan zijn mond
En is dan onecht oprecht
Om het leven te beleven
Zolang handen zo slecht
Hem schoenen geven.

© Corjohma, 2018