U bent hier

Liefde

Liefde
Liefde is een vreemd verschijnsel
Ooit kan het harten hartstochtelijk hard doen slaan
Het pompende orgaan zo snel laten gaan als een wagen op de racebaan
Dat iemand zich verliest in het vervliegende gevlei van de vrouw
Maar bij het dageraad is de roekeloze alleen maar in rouw
Liefde
Liefde is een misleidende manifestatie
Ooit verbindt het vreemden als verhevenen in den zevenden hemel
Het laat op fantastische wijze fanatiekelingen toegeven aan flauwe kul
Liefde
Liefde is een wraakzuchtig wrak
Ooit laat het eenzamen als ellendige ezels op zoek gaan naar eeuwig leven
Dat is het gevoel dat grootmoedigen voelen wanneer ze toegeven
Maar als de hartstocht uitdooft en uitmondt in uitzichtloosheid
Dan merken we de moedeloze moordzucht waardoor men liefde liever vermijdt

© <auteur geanonimiseerd>, 2021