U bent hier

Geluk

Geluk is met de dommen evenmin als met de wijzen.
Geluk is geen ideaal, doel, toeval en ook geen streven.
Geluk is net zo min maakbaar als tastbaar te beleven.
Geluk is de weg, de ervaring, het middel en het reizen.

Geluk is relatief: zowel tijdloos als door de tijd gebonden.
Geluk is bepalend, eisend, onbevangen en niet te grijpen.
Geluk is vluchtig en duurzaam, ze doet verjongen en rijpen.
Geluk laat zich niet definiëren, vastleggen of doorgronden.

Geluk is gevoelig en krachtig, lichtzinnig en zwaarmoedig.
Geluk is onaantastbaar en tegelijkertijd intens voelbaar.
Geluk kent geen begin of eind, ze is frequent noch raar.
Geluk is klein en allesomvattend, warm- en koudbloedig.

Geluk is in alles zowel dynamisch, dimensionaal als circulair.
Geen geluk zonder ongeluk, geen malchange zonder change.
Geluk geeft rust, ruimte, betekenis, maar ongeluk geen kans.
Geluk is in hart, hoofd, tijd en plaats even zo dichtbij als ver.

Ongeluk is je geluk niet kunnen delen en steeds willen evenaren.
Geluk is de moed om je eigen ongelukkigheid te durven omarmen.
Geluk is anderen gezegend maken door hun ongeluk te verwarmen.
Het grootste geluk is om je ongeluk te kunnen delen met dierbaren.

© R.B. Adriaensen, 2020