U bent hier

Different cook

Different cook
Mensen zijn in de war
Geliefden van het zelfde geslacht worden bespuwd
Door slechts enkele passages in een boek
Voor andere mensen different cook
Aan het kruis gespijkerd
Opruiende teksten alom
Slecht een manifest
Spijkers te krom
Laten we dit gebeuren
Of verklaren wij deze mooie mensen
Onze liefde zonder grenzen
Grenzen die vervagen
Manifesten vertragen
De liefde is geduldig en vol goedheid
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid
Zomaar een passage uit het verguisde boek
Maar zijn we wel op zoek
Of is het ter interpretatie en different cook

© Vincent Ribot, 2019