U bent hier

Altijd onderweg

Hee, het klopt toch, wat ik zeg?
Wij zijn altijd onderweg

Onderweg naar Rome
Met zijn bittere kroost
Onderweg naar Athene
Met haar schrale troost
Onderweg naar Troje
Waar de wind altijd waait
Waar de zaaiende zaaier
Zijn zaad heeft gezaaid

Onderweg naar het thuisland
Van het monsterverbond
Naar de herberg van David
Waar onze wieg ooit stond
Onderweg naar het eiland
Waar het geheim wordt bewaard
Naar de dagen van Arthur
En zijn ijzeren zwaard

Onderweg naar de vlakte
Waar de tijd niet bestaat
Waar de boeren nog ploegen
En de molen nog draait
Onderweg naar Noord-Ierland
Waar St. Patrick ons wacht
Waar de muziek altijd huilt
En het leven nooit lacht

Onderweg naar de stad
Waar ons hart klopt en bloedt
Naar het huis van een ander
Waar je jezelf steeds ontmoet
Onderweg naar de liefde
In een raamkozijn
Naar de blozende dichter
En zijn blufkonijn

Onderweg naar Ons Dorp
Waar geen haan meer naar kraait
Waar een plaatselijke schone
Haar gezicht heeft verfraaid
Onderweg naar de engel
Die het paradijs bewaakt
Naar een kerkje in IJsland
Waar de hemel vergaat

© Hans Koonings, 2023